ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń

Home > Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Firma MMJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa elektrociepłowni z instalacją do kogeneracji prądu i ciepła opalanej biomasą na terenie Zakładu Produkcji Brykietu Drzewnego MMJ Sp. z o.o.”

Celem realizacji projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii.

Realizacja celu umożliwi uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko dzięki zapewnieniu znaczących skwantyfikowanych oszczędności energii i umożliwienie wzrostu wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w Polsce i wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.

Wartość projektu: 32 853 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 14 357 302,50 zł

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

MMJ sp. z o.o. w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu: Budowa elektrociepłowni z instalacją do kogeneracji prądu i ciepła opalanej biomasą na terenie Zakładu Produkcji Brykietu Drzewnego MMJ Sp. z o.o.

udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci